Eniig Forsyning

Forsyningsdivisionen indeholder Eniig koncernens aktiviteter indenfor drift af elnet.

N1 (Eniig-koncernens elnetselskab) er ansvarlig for udbygning, drift, vedligehold og udvikling af infrastruktur til distribution af el.

En stabil drift og høj leveringssikkerhed er kendetegnende for N1’s aktiviteter på elområdet. En ”oppetid” på 99,99 % på det danske elnet betyder således, at Danmark er blandt de bedste i Europa på området.

Top