Eniig Renewables

Divisionen beskæftiger sig med solcelle- og vindmølleprojekter - primært med fokus på vind.

I Eniig har vi en strategisk målsætning om at bidrage til den grønne omstilling, sådan at den strøm, der leveres til forbrugerne, i stigende grad bliver produceret på baggrund af vedvarende energikilder.

Derfor investerer vi i disse år i VE-parker i både ind- og udland. Visionen er, at vi løbende vil opbygge en portefølje af VE-parker, som kan producere grøn energi svarende til den mængde strøm, Eniigs 383.000 kunder aftager.

Top