Ny årsrapport for 2018

Eniig har skærpet forretningen og leverer et tilfredsstillende 2018-resultat

Eniigs årsregnskab for 2018 viser en positiv udvikling i koncernens aktiviteter og et tilfredsstillende resultat, der overgår årets forventninger. Resultatet før af- og nedskrivninger (EBITDA) udgør 935 mio. kr., hvilket er 25 mio. kr. højere end i 2017. Resultatet før skat udgør 277 mio. kr. og er dermed 69 mio. kr. højere end i 2017. Korrigeret for engangsposter og tarifnedsættelser i både 2017 og 2018 udgør udviklingen i resultatet før skat en stigning på 153 mio. kr. primært båret af gas- og biogasforretningen, et øget kundegrundlag i de kommercielle forretninger samt øget volumen inden for energiproduktion og eldistribution.

- Vi har skærpet vores forretning i 2018 og skabt et stærkt strategisk fundament, som tilmed kan tilpasses i forhold til branchens fortsatte konsolidering. Vi har indfriet vores løfte om lavere elnettariffer, og samtidig har vi samlet set leveret et godt resultat med vækst på bundlinjen. Derudover har vi reduceret vores rentebærende gæld med knap 400 mio. kr. i 2018, og vi forventer allerede i 2019 at nå vores 2020-mål om et EBITDA på 1 mia. kr., siger Martin Romvig, adm. direktør i Eniig.

Top