Ny årsrapport for 2018

Vi er i konstant bevægelse. I 2018 har vi reduceret gælden, skabt et sundt forretningsmæssigt fundament og vi forventer allerede i 2019 at nå vores 2020-mål om et EBITDA på 1 milliard kroner.

Årsregnskabet for 2018 viser en positiv udvikling i koncernens aktiviteter og et tilfredsstillende resultat, der overgår årets forventninger. Resultatet før af- og nedskrivninger (EBITDA) udgør 935 mio. kr., hvilket er 25 mio. kr. højere end i 2017. Resultatet før skat udgør 277 mio. kr. og er dermed 69 mio. kr. højere end i 2017. Korrigeret for engangsposter og tarifnedsættelser i både 2017 og 2018 udgør udviklingen i resultatet før skat en stigning på 153 mio. kr. primært båret af gas- og biogasforretningen, et øget kundegrundlag i de kommercielle forretninger samt øget volumen inden for energiproduktion og eldistribution.

Top