Andelsselskabet Eniig

Eniig a.m.b.a. er dannet ved en fusion mellem de tidligere selskaber EnergiMidt a.m.b.a. samt Himmerlands Elforsyning a.m.b.a. den 1. januar 2016.

Eniig a.m.b.a. er et andelsselskab med ca. 385.000 andelshavere i et 10.500 km2 stort område beliggende i Midt- og Nordjylland. Eniigs elforsyningsområde dækker ca. en fjerdedel af Danmarks samlede areal.

Den overordnede ledelse af Eniig består af et andelshavervalgt repræsentantskab på 330 repræsentanter. Andelshaverne er de, som er tilkoblet Eniigs elforsyningsnet og således modtager deres elnetydelse fra Eniig.

Repræsentantskabet udgøres frem til repræsentantskabsvalget i maj 2019 af de to repræsentantskaber fra EnergiMidt a.m.b.a. og Himmerlands Elforsyning a.m.b.a. Se det nuværende repræsentantskab.

Der afholdes ordinære repræsentantskabsmøder i december, hvor der er orientering om næste års budget og i maj, hvor repræsentantskabet godkender årsregnskabet. Forud for de ordinære møder afholdes dialogmøder, hvor repræsentantskabet i mindre grupper har mulighed for at have en tættere dialog med selskabets daglige ledelse om aktuel status og nye aktiviteter.

Til det kommende repræsentantskabsvalg i 2019 udarbejdes et nyt valgregulativ, der sætter rammerne for, hvordan valget gennemføres.

Bestyrelsen for Eniig a.m.b.a. vælges blandt medlemmer af repræsentantskabet.

Bestyrelsen frem til valget i 2019 består af de respektive bestyrelser for henholdsvis EnergiMidt a.m.b.a. og Himmerlands Elforsyning a.m.b.a. Bestyrelsen udgøres for nuværende af 26 andelshavervalgte medlemmer og 5 medlemmer valgt af medarbejderne. Se bestyrelsen for Eniig a.m.b.a.

Selskabets daglige ledelse varetages af den administrerende direktør, som ansættes af bestyrelsen.

Top