Andelsselskabet Eniig

Eniig a.m.b.a. er dannet ved en fusion mellem de tidligere selskaber EnergiMidt a.m.b.a. samt Himmerlands Elforsyning a.m.b.a. den 1. januar 2016.

Eniig a.m.b.a. er et andelsselskab med knap 400.000 andelshavere i et 10.500 km2 stort område beliggende i Midt- og Nordjylland. Eniigs elforsyningsområde dækker ca. en fjerdedel af Danmarks samlede areal.

Den overordnede ledelse af Eniig består af et andelshavervalgt repræsentantskab på 330 medlemmer. Andelshaverne i Eniig er alle, der er tilkoblet vores elforsyningsnet og således modtager deres elnetydelse fra os.

Til det kommende repræsentantskabsvalg i 2019 er der udarbejdet et nyt valgregulativ, der sætter rammerne for, hvordan valget gennemføres. Læs mere om repræsentantskabsvalget.

Bestyrelsen for Eniig a.m.b.a. vælges blandt medlemmer af repræsentantskabet. Selskabets daglige ledelse varetages af den administrerende direktør, som ansættes af bestyrelsen.

Top