Bestyrelsen i Eniig a.m.b.a.

Eniig er et andelsselskab, som er ejet af elforbrugerne i Eniigs elforsyningsområde.

Andelshaverne har valgt Eniigs repræsentantskab, som består af 385 repræsentantskabsmedlemmer valgt i 11 valgområder. Det er repræsentantskabet, der vælger Eniigs koncernbestyrelse.

Eniigs koncernbestyrelse består i dag af 11 medlemmer valgt af og blandt Eniigs repræsentantskab samt to medarbejdervalgte medlemmer.

Bestyrelsen varetager, under ansvar over for repræsentantskabet, den overordnede ledelse af Eniig-koncernen. Det betyder, at bestyrelsen blandt andet har ansvaret for at ansætte og afskedige direktionen og fastsætte direktionens bemyndigelse. Derudover træffer bestyrelsen beslutninger om større strukturelle ændringer af organisationen, strategiske målsætninger samt opkøb og salg.

Det er bestyrelsens opgave at orientere repræsentantskabet om væsentlige beslutninger om Eniig-koncernen. Både gennem løbende information og gennem den årlige beretning på repræsentantskabsmødet i foråret. Store beslutninger som en fusion skal godkendes af repræsentantskabet.

Direktionen og bestyrelsen for Eniig a.m.b.a.

Bestyrelsen for Eniig a.m.b.a.
Christian Greve Bestyrelsesmedlem Eniig
Christian Greve

Formand

Gistrup

mgcenter@outlook.dk

mgcenter@outlook.dk

Bestyrelsen for Eniig a.m.b.a.
Hanne Bæk Olsen Bestyrelsesmedlem Eniig
Hanne Bæk Olsen

Næstformand

Silkeborg

mejsijuli@gmail.com

mejsijuli@gmail.com

Bestyrelsen for Eniig a.m.b.a.
Eniig-bestyrelse-Arvid-Thorndal.png
Arvid Thorndahl

Bestyrelsesmedlem

Aalborg

at@nordcad.dk

at@nordcad.dk

Bestyrelsen for Eniig a.m.b.a.
Claus Nørgaard Bestyrelsesmedlem Eniig
Claus Nørgaard

Bestyrelsesmedlem

Hadsund

cn@hurup-vestergaard.dk

cn@hurup-vestergaard.dk

Bestyrelsen for Eniig a.m.b.a.
Hans Peter Ambrosius Andreasen Bestyrelsesmedlem Eniig
Hans-Peter Ambrosius Andreasen

Bestyrelsesmedlem

Møldrup

hanspeterambrosius@gmail.com

hanspeterambrosius@gmail.com

Bestyrelsen for Eniig a.m.b.a.
Jens Ove Simonsen Bestyrelsesmedlem Eniig
Jens-Ove Simonsen

Bestyrelsesmedlem

Roslev

jensovesimonsen@fiberpost.dk

jensovesimonsen@fiberpost.dk

Bestyrelsen for Eniig a.m.b.a.
Joan Hansen Bestyrelsesmedlem Eniig
Joan Hansen

Bestyrelsesmedlem

Herning

byrjh@herning.dk

byrjh@herning.dk

Bestyrelsen for Eniig a.m.b.a.
Eniig-bestyrelse-John-Thomsen.png
John Thomsen

Bestyrelsesmedlem

Aulum

byrjt@herning.dk

byrjt@herning.dk

Bestyrelsen for Eniig a.m.b.a.
Karl Christiansen Bestyrelsesmedlem Eniig
Karl Christiansen

Bestyrelsesmedlem

Rask Mølle

boringnedergaard@gmail.com

boringnedergaard@gmail.com

Bestyrelsen for Eniig a.m.b.a.
Malte Larsen Bestyrelsesmedlem Eniig
Malte Larsen

Bestyrelsesmedlem

Randers NV

malte.larsen@hotmail.com

malte.larsen@hotmail.com

Bestyrelsen for Eniig a.m.b.a.
Eniig-bestyrelse-Thomas-Hust.png
Thomas Hust

Bestyrelsesmedlem

Nørresundby

thomasejlskov@gmail.com

thomasejlskov@gmail.com

Bestyrelsen for Eniig a.m.b.a.
Peder Rasmussen Bestyrelsesmedlem Eniig
Peder Rasmussen

Medarbejdervalgt

per@n1.dk

per@n1.dk

Bestyrelsen for Eniig a.m.b.a.
Eniig-bestyrelse-Tobias-Duelund.png
Tobias Duelund

Medarbejdervalgt

tdu@n1.dk

tdu@n1.dk

Top