Vores bestyrelse

Vi er et andelsselskab, som er ejet af elforbrugerne i vores elforsyningsområde.

Andelshaverne har valgt repræsentantskabet, som består af 704 repræsentantskabsmedlemmer og det er repræsentantskabet, der vælger koncernbestyrelsen.

Bestyrelsen varetager, under ansvar over for repræsentantskabet, den overordnede ledelse af koncernen. Det betyder, at bestyrelsen blandt andet har ansvaret for at ansætte og afskedige direktionen og fastsætte direktionens bemyndigelse. Derudover træffer bestyrelsen beslutninger om større strukturelle ændringer af organisationen, strategiske målsætninger samt opkøb og salg.

Det er bestyrelsens opgave at orientere repræsentantskabet om væsentlige beslutninger om koncernen. Både gennem løbende information og gennem den årlige beretning på repræsentantskabsmødet i foråret. Store beslutninger som en fusion skal godkendes af repræsentantskabet.

Top