Koncernstrategi

I Strategi 2020 ’Fuld Effekt’, har vi defineret de overordnede rammer, så Eniig-koncernen bliver i stand til at udnytte det fulde forretningspotentiale efter fusionen mellem EnergiMidt a.m.b.a. og Himmerlands Elforsyning a.m.b.a i 2016.

Hjørnesten i koncernstrategien er bæredygtighed gennem aktiv deltagelse i den grønne omstilling og digitalisering – områder, hvor Eniig vil bidrage til samfundet med bæredygtige og enkle løsninger inden for tilgængelig og stabil teknisk infrastruktur.

I fusionsgrundlaget er der desuden lagt vægt på, at fusionen skal sikre et endnu mere solidt afsæt for den fremtidige udvikling i og af branchen, end de oprindelige selskaber havde mulighed for at bidrage med. Ligeledes skal vi sikre skala og synergifordele til gavn for andelshaverne, kunder og samfundet.

Ligeledes arbejder vi med udvikling af fremtidens andelsselskab. Vi forsøger her at udvikle de fordele, som vores selskabsform giver, og så tager vi i arbejdet udgangspunkt i, at vi som selskab vil bidrage positivt til samfundsudviklingen med et kommercielt afsæt.

Vi har en åben samarbejdstilgang til alle vores interessenter, hvad enten det drejer sig om vores andelshavere, kunder, virksomheder, kollegaerne i branchen, det offentlige eller andre. Det gælder også de interessenter, der har ønske om at indgå i dialog med os om potentielle samarbejds- og udviklingsmuligheder.

Top