Om Eniig - Før var vi EnergiMidt, HEF og Energinord - Nu er vi: Eniig

Koncernstrategi

Koncernstrategien for Eniig baserer sig for nuværende på det afsæt, der dannede grundlaget for fusionen mellem EnergiMidt a.m.b.a. og Himmerlands Elforsyning a.m.b.a.

I fusionsgrundlaget er der lagt vægt på, at fusionen skal sikre et endnu mere solidt afsæt for den fremtidige udvikling i og af branchen, end de oprindelige selskaber havde mulighed for at bidrage med. Ligeledes skal vi sikre skala og synergifordele til gavn for andelshaverne, kunder og samfundet.

Samtidig med, at vi løser vitale opgaver ift. etablering, drift og vedligehold af teknisk infrastruktur, driver og udvikler vi virksomheden i spændet mellem den grønne omstilling og digitaliseringen af samfundet.

Ligeledes arbejder vi med udvikling af fremtidens andelsselskab. Vi forsøger her at udvikle de fordele, som vores selskabsform giver, og så tager vi i arbejdet udgangspunkt i, at vi som selskab vil bidrage positivt til samfundsudviklingen med et kommercielt afsæt.

Vi har en åben samarbejdstilgang til alle vores interessenter, hvad enten det drejer sig om vores andelshavere, kunder, virksomheder, kollegaerne i branchen, det offentlige eller andre. Det gælder også de interessenter, der har ønske om at indgå i dialog med os om potentielle samarbejds- og udviklingsmuligheder.

Frem til sommeren 2017 har vi fokus på udvikling af revideret strategisk strategi for den nye samlede koncern og dets fem forretningsdivisioner. Arbejdet forløber i en åben proces og dialog med involvering af bestyrelser, ledelse samt medarbejderne i organisationen.

På forårets repræsentantskabsmøde maj 2017 vil den reviderede strategiske platform blive præsenteret.

Top