Repræsentantskabet i Eniig a.m.b.a.

Repræsentantskabet er Eniigs øverste myndighed og består frem til valget i foråret 2019 af 330 medlemmer, hvor det udvides til 385 medlemmer.

Repræsentantskabet vælges blandt Eniigs knap 400.000 andelshavere. Alle andelshavere kan stille op og har stemmeret i forbindelse med valg til repræsentantskabet.

Der afholdes valg til repræsentantskabet hvert fjerde år – næste gang i 2019.

Repræsentantskabet afholder to ordinære repræsentantskabsmøder om året. På det ene møde, som finder sted i foråret, aflægger bestyrelsesformanden beretning om det forgangne år, og repræsentantskabet godkender årsrapporten. På det andet møde i slutningen af året orienteres repræsentantskabet om aktuelle forhold og bliver præsenteret for budgettet for det kommende år.

Forud for de to ordinære repræsentantskabsmøder inviteres repræsentantskabet til dialogmøder, hvor repræsentantskabsmedlemmerne mødes i mindre grupper og dykker ned i aktuelle emner. Her er der mulighed for at drøfte emner med bestyrelsen og direktionen i mindre fora med plads til dialog.

Læs mere om valget til repræsentantskabet.

Top