Repræsentantskabet i Eniig a.m.b.a.

Eniig er et kundeejet selskab, hvilket kommer til udtryk i sammensætningen af repræsentantskabet for Eniig a.m.b.a.

Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed og har siden sammenlægningen mellem EnergiMidt og Himmerlands Elforsyning (HEF) i 2016 bestået af 330 medlemmer.

Repræsentantskabet vælges blandt Eniigs ca. 385.000 andelshavere. Alle andelshavere kan stille op og har stemmeret i forbindelse med valg til repræsentantskabet.

Der afholdes valg til repræsentantskabet hvert fjerde år – næste gang i 2019.

Se repræsentantskabsmedlemmerne

Top