Udvikling og samarbejder

Vi har stor tradition for at præge og være en del af udviklingen i de brancher, vi arbejder inden for. Derfor har vi været, og er fortsat involveret i mange projekt- og udviklingsforløb.

Vi har interne udviklingsprojekter men også et større antal projekter med eksterne parter. Vi er ligeledes engageret i iværksættervirksomheder gennem investering og delejerskaber i disse virksomheder.

Som led i vores engagement i fremtiden samarbejder vi med studerende fra forskellige videregående uddannelser. Her har vi ofte haft studerende, der har brugt os som case-virksomhed i deres bachelor- og kandidatprojekter. Vi har haft samarbejder på såvel de tekniske områder som områder indenfor forretningsudvikling og økonomi.

Vores interne udviklingsprojekter har typisk det sigte at udvikle nye produkter, processer eller udvikle organisationens kompetencer eller den IT-mæssige understøttelse af vores forretningsdivisioner.

De eksterne projekter har typisk til formål at udvikle nye koncepter og forretningsmodeller samt udvikle nye tekniske løsninger. Begge dele indenfor spændet af den grønne omstilling af energiproduktion og -forbrug og den stigende digitalisering af samfundet.

Såfremt du sidder med ideer, hvor du tænker, at vi kunne være en interessant samarbejdspartner, hører vi meget gerne fra dig. Som beskrevet er vi interesseret i et bredt spekter af samarbejder, og vi kan indledningsvis kontaktes via info@eniig.dk, hvorefter vi vil tage kontakt hurtigst muligt for afklaring af mulighederne.

Top