Heidi Larsen


Heidi Larsen, Aalborg Søspejdere

Heidi Larsen fortjener anerkendelse for hendes mangeårige engagement ved Aalborg Søspejdere. Først som junior og tropsleder, og senere som gruppeleder har Heidi gennem snart 20 år været med til at give børn og unge gode oplevelser på Limfjorden. For godt 3 år siden startede Heidi Larsen Familiespejd, hvor hun er primus motor, initiativtager og leder.

Til Aalborg Børnekarneval har gruppen gennem en årrække med Heidi i spidsen, opbygget en række aktiviteter, der hvert år underholder over 1000 børn som stifter bekendtskab med spejderarbejdet og sejlerlivet gennem sanseaktiviteter, bål, fiskeri og gummibådssejlads i Kildeparken i Aalborg.

Top