Virksomhedsstruktur

Vi har som andelsselskab en pligt til at sikre åbenhed og transparens i vores virksomhed. Udgangspunktet for vores aktive ejerskab er vores virksomhedsstruktur, vores daglige ledelse, og måden vi udfører vores repræsentantskabs- og bestyrelsesarbejde på.

Vores ejerform stiller særlige krav til måden, vi driver vores forretning på. Vi oplever en stadig stigende interesse for indsigt i vores koncern både fra vores ejere og omverdenen i øvrigt, og vi ser dette engagement som en stor styrke.

Med udgangspunkt i anbefalingerne for god selskabsledelse har vi bygget en solid styrings- og ledelsesstruktur, der giver os mulighed for at udleve den demokratiske struktur, andelsejerskabet er bygget på.

Vores øverste myndighed er det andelshavervalgte repræsentantskab, der vælger bestyrelsen, og bestyrelsen etablerer sig med derudover to udvalg. Et vedtægts- og governanceudvalg og et revisionsudvalg.

Vores koncern består af fem divisioner, der alle har en kommerciel tilgang til deres respektive markeder. Divisionerne udgør tilsammen en balanceret portefølje, der skal sikre en stabil vækst i selskabet.

Bestyrelserne i vores divisioner består både af andelshavervalgte medlemmer fra vores koncern-bestyrelse og uafhængige eksterne medlemmer. Vi har skabt vores struktur som et led i det aktive ejerskab og for at sikre, at vores divisionsbestyrelser besidder den nødvendige viden og kompetencerne til at sikre den fortsatte udvikling. En undtagelse er vores Forsyningsdivision, hvor bestyrelsen udelukkende består af andelshavervalgte medlemmer.

Top