Virksomhedsstruktur

Eniig-koncernen består af fem divisioner, der alle har en kommerciel tilgang til deres respektive markeder. Divisionerne udgør tilsammen en balanceret portefølje, der skal sikre en stabil vækst i selskabet.

Divisionerne er selvstændige forretningsenheder, som både deltager aktivt i den grønne omstilling af energisektoren og i den stigende digitalisering af samfundet - og er således i foranderlige markeder med øget konkurrence og stigende politisk regulering.

Det stiller krav til den løbende optimering af den daglige drift, fokus på udviklingen i omverdenen omkring os, og hvordan vi indgår i positivt samspil med vores interessenter. Og dermed en konstant udvikling af virksomhedens aktiviteter.

Top