Public Affairs

I Eniig har vi fokus på ansvarlighed over for vores andelshavere og det fællesskab, vi er en del af. Vi engagerer os bedst i regionen ved at tage et aktivt ansvar for samfundets udvikling, og det gør vi bl.a. gennem vores public affairs arbejde.

Eniig har rødder i den demokratiske grundstruktur som andelsejet virksomhed, og derfor er det også naturligt at være medspiller, når beslutningstagerne ændrer på rammebetingelser og vilkår af betydning for vores virksomhed og kunder.
Top